Sp�ldzielnia Mieszkaniowa Jelonki

07 maja 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla monitoringu wizyjnego

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „JELONKI”
  z siedzibą: Powstańców Śląskich 4A, 01-381 Warszawa .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego
  o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie dewastacji
  i kradzieży w zasobach Spółdzielni.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 1. w formie pisemnej: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie WWW: https://www.uodo.gov.pl
 3. telefonicznie: (22) 531-03-00
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Sprawdź pozostałe polityki:

 1. RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej;
 2. Polityki prywatności
 3. Klauzuli dotyczącej monitoringu.
Szukaj nas na:

Awarie

 • Ogłoszenie dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Borowej Góry 1

   
 • INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SM JELONKI

   dotycząca odpowiedzi na wywieszone na klatkach budynków pomówienia.

   
 • Ogłoszenie o nowych zasadach obsługi mieszkańców Spółdzielni

   
 • Ogłoszenie o obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny i nowych zasadach segregacji odpadów

  dotyczące selekcji i segregacji odpadów

   
 • Ogłoszenie o złożeniu wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

  .

Telefony awaryjne

DYŻUR HYDRAULICZNY I GAZOWY

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22)370-21-72 lub 58
Poza godzinami pracy Spółdzielni

Ulice: Sucharskiego, Puszczy  Solskiej, Cokołowa, Świetlików, Borowej Góry 2,4,6,8,

tel. -  501 262 093, 502 057 630    

Ulice: Synów Pułku, Powstańców Śląskich, Anieli Krzywoń, Borowej Góry  1, 3, 5, 7, 9

tel. - 505 151 149


DYŻUR ELEKTRYCZNY

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22)370-21-72 
Poza godzinami pracy Spółdzielni
  kom. 
512-103-835

DOMOFONY SERWIS

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22) 370-21-72

całodobowo 508-782-228, 503-990-998 

Całodobowo: kom. 508-782-228

WINDY SERWIS

W godzinach pracy spółdzielni tel. kom. (22) 641-19-16
Całodobowo: tel. 0-800-15-18-18

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe tel- 999
Policja tel - 997

Pogotowie Hydrauliczne tel -22 666 17 14/15

Pogotowie Gazowe tel - 992

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne tel - 994

Pogotowie Dźwigowe tell22 641 19 16,  22 643 74 75

Straż Miejska tel -986
Straż Pożarna tel - 998

Telefon Alarmowy tel -112

Bezpłatny odbiór elektrośmieci

tel - 22 22 333 00

Dzielnicowy tel – 600 997 742