Sp�ldzielnia Mieszkaniowa Jelonki

12 kwietnia 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JELONKI" KADENCJI 2019-2022 

(wybory z dnia 15.06.2019 r.)

 

 1. Agnieszka Grabicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Krzysztof Bąk - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, oddelegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
 3. Bożena Kula - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Małgorzata Koczara
 5. Maciej Pełczyński
 6. Maria Honczar
 7. Krzysztof Trojanowski – Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny postanowieniem z dn. 28.01.21 r. wstrzymał wykonanie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 38/2020 z dn. 27.10.20 r. w przedmiocie zawieszenia Krzysztofa Trojanowskiego w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni na czas trwania postępowania sądowego – postanowienie o zabezpieczeniu jest nieprawomocne.
 8. Barbara Tazbir
 9. Magdalena Kozińska 
 10. Zenon Kuchnio
 11. Beata Dominik – zawieszona w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dn. 05.01.21 r. oddalił wniosek Beaty Dominik o wstrzymanie wykonalności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 37/2020 z dn. 27.10.20 r. w przedmiocie jej zawieszenia w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni - postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie jest nieprawomocne.
 12. Aleksandra Kozłowska - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, na czas oddelegowania Krzysztofa Bąka do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
 13. Teresa Snopkiewicz

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JELONKI"

 (wybrany na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM ”Jelonki” w dniu 08.07.2019 r.)

  

 1. GRABICKA AGNIESZKA - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. BĄK KRZYSZTOF - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, oddelegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
 3. KULA BOŻENA - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. TAZBIR BARBARA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 5. KUCHNIO ZENON – Przewodniczący Komisji Techniczno - Ekonomicznej
 6. KOCZARA MAŁGORZATA - Przewodnicząca Komisji Prawno - Organizacyjnej
 7. HONCZAR MARIA - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Lokalami
 8. KOZŁOWSKA ALEKSANDRA - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, na czas oddelegowania Krzysztofa Bąka do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

 

KOMISJE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JELONKI"

 

      KOMISJA REWIZYJNA

 1. Tazbir Barbara – Przewodnicząca
 2. Kozłowska Aleksandra – Zastępca Przewodniczącej
 3. Grabicka Agnieszka - Sekretarz
 4. Bąk Krzysztof - oddelegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno - Eksploatacyjnych
 5. Dominik Beata - zawieszona w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dn. 05.01.21 r. oddalił wniosek Beaty Dominik o wstrzymanie wykonalności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 37/2020 z dn. 27.10.20 r. w przedmiocie jej zawieszenia w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni - postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie jest nieprawomocne.
 6. Snopkiewicz Teresa
 7. Trojanowski Krzysztof – Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny postanowieniem z dn. 28.01.21 r. wstrzymał wykonanie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 38/2020 z dn. 27.10.20 r. w przedmiocie zawieszenia Krzysztofa Trojanowskiego w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni na czas trwania postępowania sądowego – postanowienie o zabezpieczeniu jest nieprawomocne.

    

       KOMISJA TECHNICZNO - EKONOMICZNA

 1. Kuchnio Zenon – Przewodniczący
 2. Bąk Krzysztof - oddelegowany do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu d.s. techniczno - eksploatacyjnych
 3. Pełczyński Maciej
 4. Grabicka Agnieszka
 5. Kula Bożena

 

       KOMISJA GOSPODARKI LOKALAMI

 1. Honczar Maria - Przewodnicząca
 2. Koczara Małgorzata
 3. Snopkiewicz Teresa
 4. Tazbir Barbara
 5. Pełczyński Maciej

 

      KOMISJA PRAWNO-ORGANIZACYJNA

 1. Koczara Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Honczar  Maria
 3. Kozińska Magdalena
 4. Kozłowska Aleksandra
 5. Kula Bożena

 

       KOMISJA KONKURSOWA

 1. Koczara Małgorzata  - Przewodnicząca
 2. Grabicka Agnieszka
 3. Tazbir Barbara
 4. Kozłowska Aleksandra
 5. Honczar  Maria
 6. Pełczyński Maciej 
 7. Snopkiewicz Teresa
 8. Kuchnio Zenon
Szukaj nas na:

Awarie

 • Ogłoszenie dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Borowej Góry 1

   
 • INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SM JELONKI

   dotycząca odpowiedzi na wywieszone na klatkach budynków pomówienia.

   
 • Ogłoszenie o nowych zasadach obsługi mieszkańców Spółdzielni

   
 • Ogłoszenie o obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny i nowych zasadach segregacji odpadów

  dotyczące selekcji i segregacji odpadów

   
 • Ogłoszenie o złożeniu wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

  .

Telefony awaryjne

DYŻUR HYDRAULICZNY I GAZOWY

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22)370-21-72 lub 58
Poza godzinami pracy Spółdzielni

Ulice: Sucharskiego, Puszczy  Solskiej, Cokołowa, Świetlików, Borowej Góry 2,4,6,8,

tel. -  501 262 093, 502 057 630    

Ulice: Synów Pułku, Powstańców Śląskich, Anieli Krzywoń, Borowej Góry  1, 3, 5, 7, 9

tel. - 505 151 149


DYŻUR ELEKTRYCZNY

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22)370-21-72 
Poza godzinami pracy Spółdzielni
  kom. 
512-103-835

DOMOFONY SERWIS

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22) 370-21-72

całodobowo 508-782-228, 503-990-998 

Całodobowo: kom. 508-782-228

WINDY SERWIS

W godzinach pracy spółdzielni tel. kom. (22) 641-19-16
Całodobowo: tel. 0-800-15-18-18

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe tel- 999
Policja tel - 997

Pogotowie Hydrauliczne tel -22 666 17 14/15

Pogotowie Gazowe tel - 992

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne tel - 994

Pogotowie Dźwigowe tell22 641 19 16,  22 643 74 75

Straż Miejska tel -986
Straż Pożarna tel - 998

Telefon Alarmowy tel -112

Bezpłatny odbiór elektrośmieci

tel - 22 22 333 00

Dzielnicowy tel – 600 997 742