Sp�ldzielnia Mieszkaniowa Jelonki

27 listopada 2021
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JELONKI" KADENCJI 2019-2022 

(wybory z dnia 15.06.2019 r.)

 1. Agnieszka Grabicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Krzysztof Bąk - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 3. Bożena Kula - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Małgorzata Koczara
 5. Maciej Pełczyński
 6. Maria Honczar
 7. Krzysztof Trojanowski – Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny postanowieniem z dn. 05.07.21 r. zmienił zaskarżone przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Jelonki” postanowienie z dnia 28.01.2021 r., wstrzymując wykonanie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 38/2020 z dnia 27.10.2020 r. w przedmiocie zawieszenia Krzysztofa Trojanowskiego w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni na czas trwania postępowania sądowego – w ten sposób, że wniosek Krzysztofa Trojanowskiego o udzielenie zabezpieczenia został oddalony – postanowienie o oddaleniu zabezpieczenia prawomocne.
 8. Barbara Tazbir
 9. Magdalena Kozińska 
 10. Zenon Kuchnio
 11. Teresa Snopkiewicz
 12. Beata Dominik – zawieszona w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dn. 05.01.21 r. oddalił wniosek Beaty Dominik o wstrzymanie wykonalności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 37/2020 z dn. 27.10.20 r. w przedmiocie jej zawieszenia w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni - postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie jest nieprawomocne.
 13. Aleksandra Kozłowska

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JELONKI"

 (wybrany na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM ”Jelonki” w dniu 08.07.2019 r.)

 1. GRABICKA AGNIESZKA - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. BĄK KRZYSZTOF - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 3. KULA BOŻENA - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. TAZBIR BARBARA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
 5. KUCHNIO ZENON – Przewodniczący Komisji Techniczno - Ekonomicznej
 6. KOCZARA MAŁGORZATA - Przewodnicząca Komisji Prawno - Organizacyjnej
 7. HONCZAR MARIA - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Lokalami

KOMISJE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JELONKI"

      KOMISJA REWIZYJNA

 1. Tazbir Barbara – Przewodnicząca
 2. Kozłowska Aleksandra – Zastępca Przewodniczącej
 3. Grabicka Agnieszka - Sekretarz
 4. Bąk Krzysztof 
 5. Dominik Beata - zawieszona w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dn. 05.01.21 r. oddalił wniosek Beaty Dominik o wstrzymanie wykonalności uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 37/2020 z dn. 27.10.20 r. w przedmiocie jej zawieszenia w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni - postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie jest nieprawomocne.
 6. Snopkiewicz Teresa
 1. Trojanowski Krzysztof – zawieszony w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny postanowieniem z dn. 05.07.21 r. zmienił zaskarżone przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Jelonki” postanowienie z dnia 28.01.2021 r., wstrzymując wykonanie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” nr 38/2020 z dnia 27.10.2020 r. w przedmiocie zawieszenia Krzysztofa Trojanowskiego w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni na czas trwania postępowania sądowego – w ten sposób, że wniosek Krzysztofa Trojanowskiego o udzielenie zabezpieczenia został oddalony – postanowienie o oddaleniu zabezpieczenia prawomocne.
 1. Barbara Tazbir

       KOMISJA TECHNICZNO - EKONOMICZNA

 1. Kuchnio Zenon – Przewodniczący
 2. Bąk Krzysztof
 3. Pełczyński Maciej
 4. Kula Bożena –  Przewodniczącego
 5. Grabicka Agnieszka

       KOMISJA GOSPODARKI LOKALAMI

 1. Honczar Maria - Przewodnicząca
 2. Koczara Małgorzata
 3. Kuchnio Zenon
 4. Pełczyński Maciej

      KOMISJA PRAWNO-ORGANIZACYJNA

 1. Koczara Małgorzata – Przewodnicząca
 2. Honczar  Maria
 3. Kozińska Magdalena
 4. Kozłowska Aleksandra
 5. Kula Bożena
Szukaj nas na:

Awarie

 • Ogłoszenie w sprawie zakłócenia w dostawie centralnego ogrzewania i ciepłej wody

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w związku z niedotrzymaniem parametrów nośnika ciepła wychodzącego z Elektrociepłowni Żerań należących do PGNiG Termika S.A. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w dzielnicach Wola, Bemowo oraz Śródmieście.

  Do Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej, od godz. 11:00 dn. 21.09.2021 r. dostarczana jest woda o zaniżonej temperaturze. PGNiG Termika S.A. prowadzi prace związane z przywróceniem parametrów nośnika ciepła wychodzącego z elektrociepłowni.

  Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić dostawy ciepła do wszystkich odbiorców pomimo zaniżonych parametrów otrzymywanych z elektrociepłowni zarządzanych przez PGNiG Termika S.A.

   
 • Ogłoszenie dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Borowej Góry 1

   
 • INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SM JELONKI

   dotycząca odpowiedzi na wywieszone na klatkach budynków pomówienia.

   
 • Ogłoszenie o nowych zasadach obsługi mieszkańców Spółdzielni

   
 • Ogłoszenie o obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny i nowych zasadach segregacji odpadów

  dotyczące selekcji i segregacji odpadów

Telefony awaryjne

DYŻUR HYDRAULICZNY I GAZOWY

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22)370-21-58 lub 72
Poza godzinami pracy Spółdzielni

Ulice: Sucharskiego, Puszczy  Solskiej, Cokołowa, Świetlików, Borowej Góry 2,4,6,8,

Ulice: Synów Pułku, Powstańców Śląskich, Anieli Krzywoń, Borowej Góry  1, 3, 5, 7, 9

tel. - 505 151 149


DYŻUR ELEKTRYCZNY

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22)370-21-58
Poza godzinami pracy Spółdzielni
  kom. 
512-103-835

DOMOFONY SERWIS

W godzinach pracy spółdzielni tel.(22) 370-21-58
Telefon całodowy: 501 950 317, 512 221 307

 


WINDY SERWIS

W godzinach pracy spółdzielni tel. kom. (22) 641-19-16
Całodobowo: tel. 0-800-15-18-18

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe tel- 999
Policja tel - 997

Pogotowie Hydrauliczne tel -22 666 17 14/15

Pogotowie Gazowe tel - 992

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne tel - 994

Pogotowie Dźwigowe tell22 641 19 16,  22 643 74 75

Straż Miejska tel -986
Straż Pożarna tel - 998

Telefon Alarmowy tel -112

Bezpłatny odbiór elektrośmieci

tel - 22 22 333 00

Dzielnicowy tel – 600 997 742